រៀបចំនៅផ្ទះ កសិករគម្រូ រ៉ង សំ ភូមិចេកចៅ ឃុំកំពង់ពោធិ៍ ស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់ CFR អូរប្រហុក,27-08-2020

ក្រោម អធិបតីភាពប្រធាន ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អង្គការអភិវឌ្ឍន៍នារីខ្មែរ , អ្នកគ្រូនាយិកា ANKO នឹងក្រុមការងារ , លោកមេឃុំ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ នឹងលោកមេភូមិ រួមជាមួយនឹងក្រុមកសិករ ដាំបន្លែ

By ANKO